Aix-en-Provence. Caserne Miollis, 1919

Aix-en-Provence. Caserne Miollis, 1919
Aix-en-Provence. Caserne Miollis, 1919